Kinderfysiotherapie Praktijk Hoofddorp

U bent hier: Home » Wat is kinderfysiotherapie » Wat is kinderfysiotherapie

Direct contact: 023 564 09 26

Wat is Kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals praten, spelen, leren, concentreren en zelfvertrouwen. Een voorbeeld: rustig op je stoel kunnen blijven zitten in de klas vereist een goede zitbalans en stelt je in staat beter te luisteren.

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een centrale rol.
Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut heeft de theoretische en praktische kennis om het kind hierin te begeleiden.
De kinderfysiotherapeut schept voorwaarden om motorisch te kunnen functioneren in de maatschappij.